สายพันธ์ Cordyceps sinensis เป็นถั่งเช่าสายพันธ์หายาก

By admin No comments

ถั่งเช่าแคปซูล

ถั่งเช่า หรือภาษาไทยว่าหญ้าหนอน เป็นสมุนไพรที่มีชื่อเสียงของจีน เป็นประโยชน์ในการดูแลสุขภาพ และมีสรรพคุณทางการแพทย์มากมาย ชาวจีนรู้จักการใช้ประโยชน์จากถั่งเช่ามาหลายพันปีแล้ว

โดยจากการศึกษาพบว่าถั่งเช่าที่มีคุณภาพดีที่สุด คือ ถั่งเช่าสายพันธ์ Cordyceps sinensis เป็นสมุนไพรที่หายากมาก พบได้ตามเทือกเขาสูง และต้องอยู่ในภูมิอากาศที่เย็นจัดเท่านั้น โดยต้องมีความสูงประมาณ 10000-20000 ฟุต เหนือระดับน้ำทะเลจึงจะดี และพื้นที่ทีพบมากที่สุดอยู่ที่ ประเทศจีน ทิเบต ภูฎาน

ถั่งเช่านั้นมีรูปร่างที่เด่นชัด โดยแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนที่เป็นหนอนผีเสื้อ ฤดูร้อนมันจะกินสปอร์ของเห็ดที่ตกอยู่ตามพื้นดิน ช่วงหน้าหนาวมันจะหนีความหนาวโดยตัวรากมันขุดลงไปเพื่อหลบความหนาว โดยที่เวลานั้นมันต้องต่อสู้กับความหนาวและความอ่อนแรงของตัวเอง

และสปอร์ของเห็ดจะเริ่มเติบโตโดยใช้การดูดสารอาหารและแร่ธาตุจากตัวหนอนเหล่านั้น และแผ่เส้นใยไปที่ตัวหนอน และกระทั่งหนอนอ่อนแรงลงทำให้สปอร์เข้าควบคุมสมองของมัน

และจากนั้นตัวถั่งเช่า จะคลานขึ้นสู่ผิวดินขึ้นมารับแสงอาทิตย์ในช่วงหน้าร้อน และจากนั้นช่วงหนอนตายลง สปอร์ได้ยึดร่างกายหนอนได้เลยกลายเป็นเห็ด ส่วนที่สองมันมีลักษณะเป็นเล้นที่งอกออกมาจากตัวหนอน โดยที่มันเป็นเห็ดชนิดหนึ่งที่แพงที่สุดในโลก

เมื่อสปอร์เริ่มโตขึ้นดูแร่ธาตในตัวหนอน ชาวจีนเรียกสมุนไพรนี้ว่าตังถั่งเช่าแคปซูล ที่มีความหมายว่า ฤดูหนาวเป็นหนอนและฤดูร้อนเป็นหญ้า